ATOLYE HAKKINDA

EN

iLETiSiM
GiTARLAR
Animal Guitars, Barış Cem Arısoy ve Görkem Özkur tarafından 2015 yılında hayata geçİrİlmİş bİr markadır. İkİsİ de İstanbul Teknİk Ünİversİtesİ - Devlet Konservatuarı - Müzİk Teknolojİlerİ Bölümü - Çalgı Yapım dalından mezundur. Animal guitars, öğrencİlİk yıllarından berİ çalışıp, planlayıp, altyapısını kurdukları bİr projeydİ. Onlar İçİn hİçbİr detay, üzerİne günler harcanmayacak kadar önemsİz değİldİ. Çok tİtİz ve sıkı çalışmalar sonucu gerçekleşen bu hayal, mükemmel bİr İşçİlİk ve özgün bİr vİzyon olarak meyvelerİnİ vermİştİr.